اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

اعضای حقوقی

“کلیه اشخاص حقوقی كه در زمينه­‌هاي علمي و پژوهشي مربوط با اهداف و وظایف انجمن فعاليت دارند، مي­توانند به عضويت انجمن درآيند.
اعضای حقوقی به‌مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می‏شوند.”

هر شرکت ثبت ‌شده حقوقی که از فعالیت‌های انجمن حمایت و پشتیبانی نماید می‌تواند به عضویت حقوقی انجمن در‌آید.
اعضای حقوقی انجمن برحسب موضوع فعالیت و خود اظهاری اعضا، در گروه‌های تخصصی طبقه ‌بندی‌شده و کارگروه‌های تخصصی خود را تشکیل خواهند داد.

[hfe_template id='1165']