چشم انداز انجمن مدیریت کسب و کار ایران
تبدیل شدن به عنوان قطب مشاوره، اطلاع رسانی و تحقیق در حوزه مدیریت کسب و کار در سطح خاورمیانه

تاریخچه انجمن
مدیریت کسب و کار ایران

در سال ۱۳۷۵ به همت جمعی از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و پشتیبانی تنی چند از مدیران و استادان گرانقدر سازمان مدیریت صنعتی از جمله استاد سید جعفر مرعشی مدیرعامل (وقت) سازمان، آقای دكتر مرتضي عمادزاده رئیس هیئت علمي دانشكده مديريت سازمان و تلاش و همكاری تعدادی از مدیران ارشد بنگاه های كشور تاسیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران مورد تایید کمیسیون انجمن های علمی ایران قرار گرفت.

عضویت در خبرنامه انجمن

برای اطلاع رسانی آخرین پیشنهادات
و رویدادها همراهتان هستیم

اخبار و اطلاعیه ها