چشم انداز انجمن مدیریت کسب و کار ایران
تبدیل شدن به عنوان قطب مشاوره، اطلاع رسانی و تحقیق در حوزه مدیریت کسب و کار در سطح خاورمیانه
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

امتیازات انجمن

برخورداری از تجربیات و دانش بیش از 400 عضو هیئت علمی دانشگاه و مراكز آموزش عالي کشور
عضویت در انجمن‌ها و مجامع ملی و بین المللی
همکار رسمی دانشگاه ساپینزای ایتالیا به منظور همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی در ایران
Co Partner  دانشگاه خلیج فارس در انتشار مجله علمی “رهیافتی در مدیریت بازرگانی” و...

همایش‌ها، دوره‌ها و کارگاه‌ها

عضویت در خبرنامه انجمن

برای اطلاع رسانی آخرین پیشنهادات
و رویدادها همراهتان هستیم

اخبار و اطلاعیه ها