اخبار انجمن کسب و کار ایران

سخنرانی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران به مناسبت فرارسیدن روز معلم با میزبانی  معلم بازاریابی دکتر پرویز درگی و مجموعه TMBA درآموزشگاه بازارسازان و با حضور اساتید برجسته و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی کشور انجام شد

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دکتر عسگری ابتدا ضمن تقدیر و تشکر از برگزارکنندگا...

نشست مشترک پروفسور علی صنایعی رئیس شعبه انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان اصفهان با دکتر محمدمهدی رضوانی رئیس کمیته ژئومارکتینگ انجمن مدیریت کسب و کار ایران در محل دفتر شعبه اصفهان واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه اصفهان برگزار شد

نشست مشترک پروفسور علی صنایعی رئیس شعبه انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان اصفهان با دکتر محمدمهد...