اخبار انجمن کسب و کار ایران

WhatsApp Image 2022-09-20 at 20.26.09

نشست مشترک رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران با دبیرکل فدراسیون واردات ایران، در اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران

نشست مشترک رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران با دبیرکل فدراسیون واردات ایران، در اتاق بازرگانی صنایع...