نمایش 1–8 از 78 نتیجه

فنون مذاکره تجاری و سازمانی

500,000 تومان
عنوان : فنون مذاکره تجاری و سازمانی مدرس: دکتر یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرز نشینان اتاق تعاون ایران تاریخ برگزاری:5 شهریور ماه  1402 ساعت برگزاری: 17 الی 20 * این کارگاه در 1 جلسه 3 ساعته برگزار می شود. انچه می اموزیم: درک مفاهیم پایه در مذاکره تجاری مهارت های ضروری برای یک مذاکره کننده حرفه ای 6مرحله مذاکره تجاری موفق رفتار حرفه ای در جلسات تجاری

مدیریت بازاریابی مبتنی بر تولید و فرایند process و product

400,000 تومان
عنوان : مدیریت بازاریابی مبتنی بر تولید و فرایند process و product مدرس: دکتر محمدحسن توسلی رییس کمیته توسعه بهره وری تاریخ برگزاری:12 دی ماه  1402 ساعت برگزاری: 17 الی 19 * این کارگاه در 1 جلسه 2 ساعته برگزار می شود. انچه می اموزیم: آشنایی با مفاهیم بازاریابی آشنایی با 2P&Q (تولید product،فرایندها process و کیفیت quality) و نقش مهم و حیاتی آن در مدیریت بازاریابی

سیستم آراستگی محیط کار و زندگی T5S

400,000 تومان
عنوان : سیستم آراستگی محیط کار و زندگی T5S مدرس: دکتر محمدحسن توسلی رییس کمیته توسعه بهره وری تاریخ برگزاری:6 شهریور ماه  1402 ساعت برگزاری: 17 الی 19 * این کارگاه در 1 جلسه 2 ساعته برگزار می شود. انچه می اموزیم: منظم سازی افکار و عادت های افراد جهت ایجاد یک سیستم کارامد و بهره ور،مبتنی بر نظم و استاندارد

مفاهیم بهره وری

400,000 تومان
عنوان : مفاهیم بهره وری مدرس: دکتر محمدحسن توسلی رییس کمیته توسعه بهره وری تاریخ برگزاری: 2 آبان ماه 1402 ساعت برگزاری: 17 الی 19 * این کارگاه در 1 جلسه 2 ساعته برگزار می شود. آنچه می اموزیم: یادگیری مفاهیم و الزامات سیستم های بهره وری در سازمان ها، به منظور بهبود و توسعه کیفی و کمی کسب و کارها. آشنایی با مفاهیم بهره وری در سازمان ها و همجنین معرفی سیستم های بهره وری فراگیر و آشنایی با هریک از آنها

مدیریت بهره وری فراگیر IPI

400,000 تومان
عنوان : مدیریت بهره وری فراگیر IPI مدرس: دکتر محمدحسن توسلی رییس کمیته توسعه بهره وری تاریخ برگزاری: 23 آبان ماه 1402 ساعت برگزاری: 17 الی 19 * این کارگاه در 1 جلسه 2 ساعته برگزار می شود. انچه می اموزیم: آشنایی با مفاهیم،اصول و چرخه ایجاد بهره وری و راه کارهای پیاده سازی بهره وری و مدیریت آن در سازمان ها، توجه به بهبود و ارتقای بهره وری از طریق اجرای درست و به هنگام سیستم های بهره وری

مدیریت زمان و انرژی

400,000 تومان
عنوان : مدیریت زمان و انرژی مدرس: دکتر محمدحسن توسلی رییس کمیته توسعه بهره وری تاریخ برگزاری:21 آذر ماه  1402 ساعت برگزاری: 17 الی 19 * این کارگاه در 1 جلسه 2 ساعته برگزار می شود. انچه می اموزیم: شناخت اهمیت زمان و استفاده موثر از آن برای موفقیت در کار و زندگی؛ مدیریت زمان مجموعه ای از مهارت هاست که شمارا در استفاده موثر از زمان کمک میکند آشنایی با مدیریت انرژی جهت افزایش اثر بخشی بیشتر در مدیریت زمان

دیجیتال مارکتینگ

500,000 تومان
عنوان : دیجیتال مارکتینگ مدرس: الهام عرب مدرس دانشگاه و مشاور امور بازاریابی انچه می اموزیم: چارچوب کلی دیجیتال مارکتینگ تفاوت بازاریابی دیجیتال و بازاریابی سنتی اهمیت استفاده از بازاریابی دیجیتال کاربرد و مزایای دیجیتال مارکتینگ برای کسب و کارهای b2b,b2c                                                                                                                                                              

نحوه حضور در نمایشگاهای داخلی و بین المللی

500,000 تومان
عنوان : نحوه حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی مدرس:یاسر فیضی رئیس کمیسیون مرز نشینان اتاق تعاون ایران انچه می اموریم: تمرکز بر بازارهای منتخب تضمین و تقویت شفافیت بازار ایجاد بازارهای جدید ارتقای تبادل عمیق اطلاعات