اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

اعضای حقیقی پیوسته

“مؤسسان انجمن و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد باشند، می‏توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.”

تبصره: به ‌جز رشته مدیریت اجرایی، دارندگان درجه کارشناسی ارشد یا دکتری در دیگر رشته­ها، به‌شرط دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت یا سه سال سابقه عضویت در هیات علمی دانشگاه‏های معتبر می‏توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
اعضای پیوسته، اعضای اصلی انجمن می‌باشند و مجمع عمومی انجمن را تشکیل می‌دهند.

[hfe_template id='1165']