مجمع فعالین و کسب و کارهای فضای مجازی

تحت نظارت علمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

فضای مجازی در یک دهه ­ی گذشته­، میزبان حضور فعالین و کسب و کارهای بسیاری بوده و در توسعه­ ی فعالیت­ های اقتصادی و تبلیغاتی و ... آن نیز مؤثر بوده است.

با توجه به روند توسعه­ ی تدریجی سیاست­گذاری­ های شفاف و اصولی در حوزه­ ی فعالیت­ های کسب و کارها­ی آنلاین و فجازی (فضای مجازی)، بسیاری از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی که در بستر اینترنت ایجاد شده­ اند را می­توان با همکاری­ های سازنده در کنترل و مدیریت فرایندهای کنونی و البته با ایجاد کانال ­های رسمی فعالیت و ارتباط افراد و کسب و کارهای فعال در این حوزه سامان داده و بهبود بخشید.

از این رو با توجه به فعالیت­ های آزاد، بدون تعهد و شخصی افراد و یا کسب و کارهای فجازی در مخاطب­سازی و ایجاد دایره­ ی نفوذ فرهنگی و اجتماعی در شبکه ­های اجتماعی می بایست به راهکاری منسجم برای بهینه­ سازی الگوهای رفتاری مناسب در حوزه ­ی کسب و کار با ایجاد مجمع فعالین و کسب و کارهای فضای مجازی و تحت نظارت نهاد و مرجع علمی مدیریت کسب و کار در ایران، با هدف آموزش، آگاه ­سازی فعالان، استانداردسازی الگوهای رفتاری فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پرداخت.

لازم به توضیح است، در صورتی که اصل تأثیرگذاری سیستم و محیط را بر فعالیت و کسب و کارهای حوزه فضای مجازی بپذیریم، این بسترسازی می­تواند راهکاری جدی برای رفع بهم ­پاشیدگی فرهنگی و اجتماعی، ساماندهی و بهبود گام به گام این فضا تلقی شده و البته با این اقدام، از میزان اشتغال ایجاد شده در این فضا نیز محافظت کرده و حتی آن را توسعه داد.

انجمن مدیریت کسب و کار ایران امیدوار است با همراهی همه نهادهای مسئول در بخش­های مختلف مرتبط با فعالیت های اقتصادی و کسب و کاری در فضای مجازی، این بستر مهم (مجمع فعالین و کسب و کارهای فضای مجازی) را توسعه داده و گامی مؤثر برای بهبود شرایط بردارد.

اعضای شورای عالی مجمع

اخبار مجمع