اثرداشت دکتر پرویز درگی معلم بازاریابی عصر امروز در سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد

اثرداشت دکتر پرویز درگی معلم بازاریابی عصر امروز در سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علا...

ادامه مطلب

اثر داشت چهره برجسته کشور آقای دکتر عبدالحمید ابراهیمی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد

در این مراسم با اهدا تابلو فرشی منقش به چهره استاد عبدالحمید ابراهیمی از سوی انجمن مدیریت کسب و کار ...

ادامه مطلب