اثرداشت دکتر پرویز درگی معلم بازاریابی عصر امروز در سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران برگزار شد

اثرداشت دکتر پرویز درگی معلم بازاریابی عصر امروز در سالن همایش دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علا...

ادامه مطلب