آرشیو رخدادهای تخصصی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

کنفرانس‌های برگزار شده

 کلیه کنفرانس های برگزارشده انجمن مدیریت کسب و کار ایران به شرح زیر می باشد :

اولین کنفرانس مدیریت مبتنی‌بر فرایند در صنعت پخش

اوایل قرن بیست‌ویکم موسسه گارتنر اعلام نمود که “حداقل 90% سازمان‌ها‌، مدیریت فرایندی را به کار خواهند گرفت و سازمان‌هایی که نقطه توجهشان استمرار در کنترل فرایند بوده و یا اصرار در اجرای دستورالعمل‌های سلسله مراتبی فرایندی داشته و هنوز با منافع مدیریت فرایندی مأنوس نشده‌اند، در رقابت با رقبایی که مدیریت فرایندی را اجرا می‌کنند، شکست خواهند خورد”  …

اولین كنفرانس بین المللی تحولات نوین در مديريت، اقتصاد و حسابداري

با هدف ايجاد زمينه مناسب براي تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربيات و ارائه دستاوردهای  محققان و پژوهشگران این حوزه، گسترش و توسعه فضای تعامل بین سطوح مختلف راهبردی و عملیاتی، فراهم کردن زمینه انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی در این حوزه، ارائه موضوعات جدید و استاندارد نوین ، معرفی و بازتاب نتایج تحقیقات، پژوهش­ها، تجربه­ ها و نوآوری­ های علمی دانشگاه­ ها و نیل به توسعه پایدار با همکاری اساتيد دانشگاه های معتبر سراسر کشور و فعالان، دانشجویان، پژوهشگران، اندیشمندان کلیه مراکز پژوهشی و دیگر سازمان های مدیریتی برگزار خواهد شد…

برگزاری اولین کنفرانس هوش تجاری ایران

اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران در تاریخ 20 آبان 95 برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقالات، 20 مرداد 95 می باشد که نتایج داوری مقالات تا تاریخ 20 شهریور 95 اعلام خواهد شد. در ضمن، برای اعضای انجمن مدیریت اجرایی ایران 20 درصد تخفیف منظور شده است …

[hfe_template id=’1165′]