پایگاه دانش انجمن مدیریت کسب و کار ایران

مدیریت استراتژیک

بررسی تأثیر بلوغ سیستم های هوش تجاری بر کیفیت اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیندهای تجاری

هوش تجاری ( BI ) بیشتر به عنوان توانایی یک سازمان یا کسب و کار برای استدلال، برنامه ریزی، پیش بینی، حل مسائل، تفکر راهبردی، درک، نوآوری و یادگیری راه هایی که دانش سازمانی را افزایش می دهد، همچنین شامل فرآیندهای پردازش اطلاعات و کمک به ایجاد و دستیابی به اهداف کسب و کار می باشد.

[hfe_template id='1165']