پایگاه دانش انجمن مدیریت کسب و کار ایران

فناوری اطلاعات

 

پروژه ERP و مديريت تغيير سازماني

 

پروژه ERP و مديريت تغيير سازماني

 

مديريت تحول در سازمان يكي از موضوعات اصلي علم مديريت و سازمان مي باشد. در اين زمينه تحقيقات زيادی انجام شده كه همچنان ادامه دارد.

ERP قبل از آنكه يك بسته نرم افزاری باشد يك راهكار جامع سازماني برای انجام عمليات سازمان در راستای ميسر شدن برنامه ريزی بهينه منابع كل سازمان است…

بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

 

 بررسي تاثيراتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران استانداري و حوزه ستادي

 

ما در عصري زندگي مي كنيم كه عصرشگفت انگيز دانش و اطلاعات ، عصرشتاب غيرقابل باور فناوري و خلاقيت است .با عموميت يافتن سريع دسترسي به كامپيوتر ها و تكنولوژي اطلاعاتي و رسانه هاي پيشرفته هيچ كشوري نمي تواند اقتصاد قرن بيست و يكمي را بدون زيرساخت الكترونيكي قرن بيست و يكمي اداره كند.يكي از فاكتورهاي مهم در تصميم گيري مديران اطلاعات است .داشتن اطلاعات دقيق ، صحيح ،‌بهنگام باعث بالا رفتن سرعت تصميم گيري شده و جلوي اتخاذ بسياري از تصميمات نادرست را خواهد گرفت.

[hfe_template id='1165']