جلسه فصلی روسای شعب انجمن مدیریت کسب و کار ایران به ریاست دکتر محمد هادی عسگری به صورت آنلاین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کسب و کار ایران در ابتدای این جلسه دکتر عسگری رئیس انجمن ضمن تقدیر...

ادامه مطلب

همایش گیلان و ظرفیتهای اشتغال با حمایت و همکاری رئیس شعبه گیلان انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار شد

همایش گیلان و ظرفیت های اشتغال در دی ماه 1401 با حضور اساتید کسب و کار و حمایت انجمن کسب و کار گیلان...

ادامه مطلب

بانک اطلاعات هنرمندان صنایع دستی استان گیلان به همت رئیس شعبه انجمن مدیریت کسب و کار ایران ایجاد شد

ایجاد بانک اطلاعات هنرمندان صنایع دستی استان گیلان جهت تعامل با انجمن کسب و کار گیلان و مشارکت در پر...

ادامه مطلب

جلسه های مشاوره شغلی برای قشر نوجوان به همت رئیس شعبه گیلان انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار شد

با توجه به دستورالعمل برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان انجمن کسب و کار شعبه گیلان اقدام به برگزاری ج...

ادامه مطلب