جلسه فصلی روسای شعب انجمن مدیریت کسب و کار ایران به ریاست دکتر محمد هادی عسگری به صورت آنلاین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کسب و کار ایران در ابتدای این جلسه دکتر عسگری رئیس انجمن ضمن تقدیر...

ادامه مطلب

نشست مشترک پروفسور علی صنایعی رئیس شعبه انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان اصفهان با دکتر محمدمهدی رضوانی رئیس کمیته ژئومارکتینگ انجمن مدیریت کسب و کار ایران در محل دفتر شعبه اصفهان واقع در ساختمان مرکزی دانشگاه اصفهان برگزار شد

نشست مشترک پروفسور علی صنایعی رئیس شعبه انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان اصفهان با دکتر محمدمهد...

ادامه مطلب

انجمن مدیریت کسب و کار ایران حامی دومین کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، فرصتها و چالشهای کسب و کار شد

طی حکمی دکتر کاظم بدیعی خیر آبادی در دومین کنفرانس بین المللی تحول دیجیتال، فرصتها و چالشهای کسب و ک...

ادامه مطلب