جلسه های مشاوره شغلی برای قشر نوجوان به همت رئیس شعبه گیلان انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار شد

با توجه به دستورالعمل برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان انجمن کسب و کار شعبه گیلان اقدام به برگزاری ج...

ادامه مطلب

همکاری هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار

برگزاری جلسات توجیهی ریاست شعبه انجمن مدیریت کسب و کار در استان خراسان رضوی سرکار خانم پروفسور آذر ک...

ادامه مطلب

اثر داشت چهره برجسته کشور آقای دکتر عبدالحمید ابراهیمی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد

در این مراسم با اهدا تابلو فرشی منقش به چهره استاد عبدالحمید ابراهیمی از سوی انجمن مدیریت کسب و کار ...

ادامه مطلب