جلسه فصلی روسای شعب انجمن مدیریت کسب و کار ایران به ریاست دکتر محمد هادی عسگری به صورت آنلاین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کسب و کار ایران در ابتدای این جلسه دکتر عسگری رئیس انجمن ضمن تقدیر...

ادامه مطلب

دکتر افسر تدین خواه رئیس کمیته توسعه و ساماندهی اعضای حقیقی و حقوقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، سرکارخانم دکتر افسر تدین خواه...

ادامه مطلب

دکتر علی اکبر خادمی رئیس کمیته پیگیری و توسعه تفاهم نامه های مشترک انجمن مدیریت کسب و کار ایران شد.

طی حکمی از سوی دکتر محمدهادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دکتر علی اکبر خادمی بعنوان رئی...

ادامه مطلب