دکتر محمدی در ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، گواهینامه و ارزشنامه مشارکت فعال دریافت کرد

سرکار خانم دکتر رؤیا محمدی رئیس محترم کمیته صادرات و واردات انجمن مدیریت کسب و کار ایران انجمن م...

ادامه مطلب

دکتر اسمعیل غلامی در ششمین اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی، گواهینامه و ارزشنامه مشارکت فعال دریافت کرد

جناب آقای دکتر اسمعیل غلامی مدیر محترم روابط عمومی انجمن مدیریت کسب و کار ایران انجمن مدیریت کسب...

ادامه مطلب

آقای دکتر محمد آزادی رئیس کلینیک تخصصی استانداردسازی کسب و کار انجمن مدیریت کسب و کار ایران شد

طی حکمی از سوی دکتر محمد هادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، جناب آقای دکتر محمد آزادی به ...

ادامه مطلب

یازدهمین پیش‌نشست دومین «همایش بین‌المللی کتابخانه‌های عمومی و کسب‌وکارهای کوچک» با حضور دکتر لطفی برگزار شد

در پیش‌نشست «زیست‌بوم کارآفرینی و کتابخانه کارآفرین» مطرح شد؛ نگاه زیست‌بومی موجب شناسایی اس...

ادامه مطلب