سرکار خانم دکتر افسر تدین خواه یکسال دیگر رئیس کمیته ارتباطات و روابط بین الملل انجمن مدیریت کسب و کار ایران شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدهادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب وکار ایران سرکار خانم دکتر افسر تدین خواه ب...

ادامه مطلب

جناب آقای امیرطه نوروزی رئیس کمیته کسب و کار های صنعت ساختمان انجمن مدیریت کسب و کار ایران شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدهادی عسگری رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران جناب آقای مهندس امیرطه نوروزی ر...

ادامه مطلب