همایش گیلان و ظرفیتهای اشتغال با حمایت و همکاری رئیس شعبه گیلان انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار شد

همایش گیلان و ظرفیت های اشتغال در دی ماه 1401 با حضور اساتید کسب و کار و حمایت انجمن کسب و کار گیلان...

ادامه مطلب

بانک اطلاعات هنرمندان صنایع دستی استان گیلان به همت رئیس شعبه انجمن مدیریت کسب و کار ایران ایجاد شد

ایجاد بانک اطلاعات هنرمندان صنایع دستی استان گیلان جهت تعامل با انجمن کسب و کار گیلان و مشارکت در پر...

ادامه مطلب

شعبه آذربایجان شرقی از بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری بازدید کردند

بیست و سومین نمایشگاه دستاورد های پژوهش، فناوری و فن بازار همزمان با هفته پژوهش و فناوری در محل دائم...

ادامه مطلب