جلسه های مشاوره شغلی برای قشر نوجوان به همت رئیس شعبه گیلان انجمن مدیریت کسب و کار ایران برگزار شد

با توجه به دستورالعمل برگزاری باشگاه کارآفرینان نوجوان انجمن کسب و کار شعبه گیلان اقدام به برگزاری ج...

ادامه مطلب

همکاری هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار

برگزاری جلسات توجیهی ریاست شعبه انجمن مدیریت کسب و کار در استان خراسان رضوی سرکار خانم پروفسور آذر ک...

ادامه مطلب