هم‌اندیشی رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران و اعضای محترم هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد

برگزاری جلسات هم‌اندیشی به همت سرکار خانم پروفسور آذر کفاش‌پور ریاست شعبه انجمن مدیریت کسب و کار ایر...

ادامه مطلب