کمیته تخصصی نوع کمیته   رئیس کمیته   دبیر کمیته شبکه های اجتماعی
کمیته حقوقی موضوعی جناب آقای دکتر امیر عباس زاده حصار ندارد

کمیته انقلاب صنعتی چهارم موضوعی جناب آقای دکتر اسماعیل سعادت‌فرد ندارد
کمیته ارتباطات و روابط بین الملل وظیفه ای سرکار خانم دکتر افسر تدین‌خواه ندارد
کمیته پذیرش و روابط عمومی وظیفه ای جناب آقای مهندس اسمعیل غلامی جناب آقای دکتر علی سرورخواه
کمیته دانشجوئی وظیفه ای سرکار خانم دکتر زهره مستوفی‌فر ندارد
کمیته کسب و کارهای صنایع غذائی صنعتی جناب آقای دکتر سیدمحمد میرجوادی ندارد
کمیته بهبود فضای کسب و کار موضوعی جناب آقای دکتر امیررضا پوردان ندارد
کمیته مدیریت استراتژیک موضوعی جناب آقای دکتر مهدی محضری ندارد
کمیته ژئومارکتینگ موضوعی جناب آقای دکتر محمدمهدی رضوانی جناب آقای دکتر میثم کشاورز
کمیته فناوری کسب و کار موضوعی جناب آقای مهندس مهدی فربهی ندارد
کمیته کسب و کار های صنعت گردشگری صنعتی جناب آقای دکتر حمید عسکری‌آزاد ندارد
کمیته کسب و کارهای صنعت خودرو صنعتی جناب آقای دکتر امیرحسین طیبی ندارد
کمیته کسب و کارهای صنایع آرایشی و بهداشتی و زیبایی صنعتی جناب آقای دکتر سیدعلی طباطبائی ندارد
کمیته کسب و کارهای تعاونی صنعتی جناب آقای دکتر محمدحسن توسلی ندارد
کمیته توسعه و ساماندهی اعضای حقیقی وظیفه ای جناب آقای مهندس عباس محمودی ندارد
کمیته پذیرش اعضای حقوقی وظیفه ای جناب آقای دکتر علیرضا نجفی ندارد
کمیته آموزش وظیفه ای جناب آقای دکتر محسن پاسبان ندارد
کمیته توسعه بین المللی کسب و کار موضوعی جناب آقای دکترجواد حداد ندارد
کمیته هوشمندسازی کسب و کار موضوعی جناب آقای دکتر محمد ابوالمعصوم ندارد
کمیته نشریات علمی و امور پژوهشی وظیفه ای جناب آقای دکتر مهدی خداپرست ندارد
کمیته پیگیری و توسعه تفاهم نامه های مشترک وظیفه ای سرکار خانم دکتر افسر تدین‌خواه جناب آقای مهندس فاضل وارسته
کمیته کسب و کارهای صنعت تجهیزات پزشکی صنعتی جناب آقای دکتر محراب رحیم‌زاده ندارد
کمیته کسب و کارهای صنایع متالورژی و مواد مهندسی صنعتی جناب آقای دکتر امید اشکانی ندارد
کمیته شعار سال 1401 موضوعی جتاب آقای دکتر رضا شیرانی تک آبی سرکار خانم سارا اورکی

کمیته تخصصی صلاحیت حرفه ای مشاوران و فعالان کسب و کار وظیفه ای جناب آقای دکتر جواد حداد سرکار خانم دکتر نسیم مداحی

کمیته توسعه و ساماندهی اعضای حقوقی وظیفه ای جناب آقای دکتر مجتبی برقبانی سرکار خانم نگار جهانگیر

پاسداشت چهره های برجسته وظیفه ای جناب آقای دکتر ابراهیم جودکی