کمیته حقوقی

(نوع کمیته: موضوعی)

دکتر امیر عباس زاده حصار

رئیس کمیته

­

­

کمیته انقلاب صنعتی چهارم و پنجم

(نوع کمیته: موضوعی)

دکتر اسماعیل سعادت فرد

رئیس کمیته

­

­

کمیته ارتباطات و روابط بین الملل

(نوع کمیته: اجرائی)

دکتر افسر تدین خواه

رئیس کمیته

­

­

کمیته پذیرش و روابط عمومی

(نوع کمیته: اجرائی)

دکتر اسماعیل غلامی

رئیس کمیته

دکتر علی سرورخواه

دبیر کمیته

­

­

کمیته دانشجویی

(نوع کمیته: اجرائی)

رئیس کمیته

­

­

کمیته مدیریت استراتژیک

(نوع کمیته: موضوعی)

رئیس کمیته

­

­

کمیته ژئومارکتینگ

(نوع کمیته: موضوعی)

دکتر محمدمهدی رضوانی

رئیس کمیته

دکتر میثم کشاورز

دبیر کمیته

­

­

کمیته کسب و کارهای صنعت گردشگری

(نوع کمیته: صنعتی)

دکتر روشن بابائی همتی

رئیس کمیته

­

­

کمیته کسب و کارهای صنعت خودرو

(نوع کمیته: صنعتی)

دکتر امیرحسین طیبی

رئیس کمیته

­

­

کمیته کسب و کارهای صنایع آرایشی، بهداشتی و زیبایی

(نوع کمیته: صنعتی)

رئیس کمیته

­

­

کمیته توسعه بهره وری

(نوع کمیته: موضوعی)

رئیس کمیته

­

­

کمیته توسعه و ساماندهی اعضای حقیقی

(نوع کمیته: اجرائی)

علیرضا فکری فلاح

دبیر کمیته

­

­

کمیته آموزش

(نوع کمیته: اجرائی)

دکتر محسن پاسبان

رئیس کمیته

­

­

کمیته صادرات و واردات

(نوع کمیته: موضوعی)

دکتر رویا محمدی

رئیس کمیته

­

­

کمیته توسعه بین المللی کسب و کار

(نوع کمیته: موضوعی)

رئیس کمیته

­

­

کمیته هوشمند سازی کسب و کار

(نوع کمیته: موضوعی)

رئیس کمیته

­

­

کمیته نشریات علمی و امور پژوهشی

(نوع کمیته: اجرائی)

دکتر مهدی خداپرست

رئیس کمیته
دبیر کمیته

­

­

کمیته پیگیری و توسعه تفاهم نامه های مشترک

(نوع کمیته: اجرائی)

دکتر افسر تدین خواه

رئیس کمیته

مهندس فاضل وارسته

دبیر کمیته

­

­

کمیته کسب و کار های صنعت تجهیزات پزشکی

(نوع کمیته: صنعتی)

محراب رحیم زاده

رئیس کمیته

­

­

کمیته کسب و کار های صنایع متالوژی و مواد مهندسی

(نوع کمیته: صنعتی)

دکتر امید اشکانی

رئیس کمیته

محمدرضا تعویقی

عضو کمیته

زینب سیرتی

عضو کمیته

پورشاد مرتضایی

عضو کمیته

محراب رحیم زاده

عضو کمیته

­

­

کمیته شعار سال

(نوع کمیته: موضوعی)

دکتر رضا شیرانی تک آبی

رئیس کمیته

­

­

کمیته تخصصی صلاحیت حرفه ای مشاوران و فعالان کسب و کار

(نوع کمیته: اجرائی)

رئیس کمیته

دکتر نسیم مداحی

دبیر کمیته

­

­

کمیته توسعه و ساماندهی اعضای حقوقی

(نوع کمیته: اجرائی)

رئیس کمیته

­

­

کمیته پاسداشت چهره های برجسته

(نوع کمیته: اجرائی)

دکتر ابراهیم جودکی

رئیس کمیته

­

­

کمیته کسب و کار های صنعت ساختمان

(نوع کمیته: صنعتی)

مهندس امیرطه نوروزی

رئیس کمیته

­

­

کمیته کسب و کار های صنعت بانکداری

(نوع کمیته: صنعتی)

دکتر نگار جهانگیر

رئیس کمیته

دکتر لقمان مسعودی

دبیر کمیته

­

­

کمیته تاسیس و توسعه شعب

(نوع کمیته: اجرائی)

دکتر اسمعیل غلامی

رئیس کمیته

­

­

کمیته کسب و کار های آنلاین

(نوع کمیته: موضوعی)

دکتر آسیه ناظمی

رئیس کمیته

­

­

کمیته فضای مجازی

(نوع کمیته: موضوعی)

وحید جمعه پور زاده

رئیس کمیته

­

­

کمیته مدیریت کلینیک های درمانی

(نوع کمیته: صنعتی)

علیرضا یعقوب زاده

رئیس کمیته

­

­

کمیته کسب و کارهای صنعت چاپ

(نوع کمیته: صنعتی)

عبدالکریم همایونی

رئیس کمیته

­

­

کمیته نگارندگان و مترجمان

(نوع کمیته: وظیفه ای)

دکتر میثم کشاورز

رئیس کمیته

­

­

کمیته توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان

(نوع کمیته: صنعتی)

دکتر رضا لطفی

رئیس کمیته

­

­

کمیته معماری برند

(نوع کمیته: صنعتی)

پروفسور آذر کفاش پور

رئیس کمیته

دکتر رضا لطفی

دبیر کمیته