مقالات کنفرانس دوم

مقالات کنفرانس اول

تاثیر حاکمیت شرکتی و پاداش مدیریتی بر سیاست های مالیاتی جسورانه کسب و کار شرکت ها
طراحی مدل مفهومی از عوامل بحرانی موفقیت مدیریت فراآیندهای کسب و کار
A Comparative Effect of Digital Martketing and Tranditional Marketing on Iranian Insurance Industry
نقش فرانچایز در توسعه اقتصادی و توسعه کسب و کار
شناسایی مولفه های موثر بر پیاده سازی موفق سیستم مدیریت استراتزیک دانش
تحلیل نقش واسطه ای انقال نفوذ اجتماعی در تاثیر مولفه های بازاریابی محتوای دیجیتال بر بازاریابی دهان به دهان الکترونیکی و بازاریابی ویروسی الکترونیکی
تحلیل میزان اثرگذاری محتوای تبلیغاتی در شبکه های مجازی بر قصد خرید مشتریان
تاثیر نوآوری های فنی و بازاریابی بر عملکرد صادراتی شرکت های دانش بنیان
تاثیر عوامل محیطی بر عملکرد مالی با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی پوشایی
تاثیر اقدامات بازاریابی پایدار بر وفاداری برند در محصولات لبنی با توجه به نقش تصویر برند، اعتماد و رضایت مشتری
بررسی عوامل موثر بر نرخ بازده اقتصادی طرح احداث کارخانه تولید پودر شیرخشک با استفاده از نرمافزار comfar
بررسی درگیری تصمیم گیری خرید مشتری با تاملی بر پیشایندهای هم افزایی ارزش برند، عشق به برند و هویت برند در جوامع برند آنلاین
بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی، اعتبار و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت ها
بررسی تاثیر کارایی سرمایه فکری بر بهره وری کسب و کارهای بانک های پذیرفته شده در بورس تهران
بررسی تاثیر خود رهبری بر توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با تاکید بر اهمیت نقش میکروکارآفرینی
بررسی اثر گیمیفیکیشن بر تعامل و خرید مشتری در فروشگاه های اینترنتی