لیست اعضای حقیقی

بهار 1402

جناب آقای مسعود مروتی

1403/01/01

عضو وابسته

جناب آقای مسعود حدادی

1403/01/14

عضو وابسته

جناب آقای بابک اکرمی

1403/01/15

عضو پیوسته

جناب آقای میثم پرواز

1403/01/17

عضو پیوسته

جناب آقای پارسا اسکندرپور

1404/01/20

عضو وابسته

سرکار خانم فاطمه کرجی

1403/01/20

عضو پیوسته

سرکار خانم یاسمن یزدانپناه

1403/01/21

عضو دانشجویی

جناب آقای فرزاد زیارانی

1403/01/22

عضو پیوسته

جناب آقای بهنام غضنفری

1403/01/22

عضو دانشجویی

جناب آقای حامد جنتی

1403/01/23

عضو پیوسته

جناب آقای سامان نیلوفری

1403/01/25

عضو پیوسته

جناب آقای مهداد مهری

1403/01/26

عضو پیوسته

سرکار خانم فاطمه رنجبر

1403/01/26

عضو دانشجویی

سرکار خانم فرشته بیابانگرد

1403/01/27

عضو دانشجویی

جناب آقای محسن کشوری اصل

1403/01/27

عضو دانشجویی

جناب آقای مهدی موسی پور آهنگر

1403/01/27

عضو دانشجویی

جناب آقای هادی جاویدی منزوی مشهد

1403/01/27

عضو پیوسته

جناب آقای رامین هماپور

1403/01/28

عضو وابسته

سرکار خانم مونا بیات

1403/01/29

عضو وابسته

جناب آقای سیدصادق موسویان قهفرخی

1403/01/29

عضو پیوسته

جناب آقای عارف مهربان زاده

1403/01/30

عضو وابسته

جناب آقای ارسلان کاظمی مقدم

1403/01/30

عضو دانشجویی

جناب آقای مصطفی سلیمانی فر

1403/01/31

عضو پیوسته

سرکار خانم معصومه یکتا

عضو پیوسته

تا 1403/01/31

جناب آقای زین العابدین اسدی دارستانی

عضو دانشجویی

تا 1403/01/31

جناب آقای محمد مهران جافری

عضو دانشجویی

تا 1403/02/01

سرکار خانم مهدیه کلانتری

عضو دانشجویی

تا 1403/02/02

سرکار خانم مهشید ایزدبخش

عضو دانشجویی

تا تاریخ 1403/02/04

جناب آقای جواد حداد

عضو پیوسته

تا 1403/02/04

سرکار خانم فرشته سدیدی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/04

جناب آقای محمد جواد مینایی

عضو پیوسته

تا 1403/02/05

جناب آقای وحید میرحسینی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/06

جناب آقای حامد قائمی

عضو وابسته

تا 1403/02/07

سرکار خانم فاطمه سیف الهی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/07

جناب آقای امین رحمانی فر

عضو دانشجویی

تا 1403/02/07

جناب آقای علی سرورخواه

عضو پیوسته

تا 1403/02/07

جناب آقای سیدعلی طباطبائی

عضو پیوسته

تا 1403/02/07

جناب آقای رضا شیرانی تک آبی

عضو پیوسته

تا 1403/02/07

سرکار خانم نینا صادقی فرد

عضو پیوسته

تا 1403/02/09

جناب آقای سید مصطفی مدرسی

عضو پیوسته

تا 1403/02/09

جناب آقای محمدعلی شیرزادی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/09

سرکار خانم گلبرگ جلیلی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/10

جناب آقای افشین بخشیان

عضو وابسته

تا 1403/02/10

سرکار خانم مرجان دیلمی

عضو وابسته

تا 1403/02/10

سرکار خانم رویا خاطری فراهانی

عضو پیوسته

تا 1403/02/11

سرکارخانم سحر ولی زاده

عضو دانشجویی

تا 1403/02/11

جناب آقای نیما صابری فرد

عضو دانشجویی

تا 1403/02/11

سرکار خانم سمانه ذکریایی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/11

جناب آقای رضا حاجی علیلو

عضو دانشجویی

تا 1403/02/12

جناب آقای آرش سلامیان

عضو پیوسته

تا 1403/02/12

جناب آقای محمدرسول کریمان

عضو پیوسته

تا 1403/02/13

جناب آقای محمود حمزه دهنوی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/13

جناب آقای مصطفی محمدی پای قلعه

عضو وابسته

تا 1403/02/15

جناب آقای سجاد درویشی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/15

جناب آقای علیرضا مشهدی خباز

عضو دانشجویی

تا 1403/02/16

سرکار خانم سحر رضویون

عضو دانشجویی

تا 1403/02/16

جناب آقای وحید بدرلو

عضو دانشجویی

تا 1403/02/16

جناب آقای سید حسن میرحیدری

عضو دانشجویی

تا 1403/02/16

جناب آقای منوچهر حاتمی اقدم

عضو پیوسته

تا 1403/02/16

جناب آقای مهدی زارعی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/16

جناب آقای هومن گوهریان

عضو دانشجویی

تا 1403/02/17

جناب آقای نادر محرری

عضو دانشجویی

تا 1403/02/17

سرکار خانم سیده زهرا هادی صادق

عضو دانشجویی

تا 1403/02/17

جناب آقای شایان جواهری پور

عضو دانشجویی

تا 1403/02/17

سرکار خانم فرزانه جمشیدی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/18

جناب آقای علی موسوی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/18

جناب آقای علی سماواتی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/18

جناب آقای پژمان خاکباز

عضو وابسته

تا 1403/02/18

جناب آقای محمدرضا میرچی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/18

جناب آقای میلاد تقوی چمازکتی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/18

سرکار خانم سکینه علیزاده لطریی

عضو پیوسته

تا 1403/02/18

جناب آقای کوشا فاضلی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/23

سرکار خانم صفورا کیانی هرچگانی

عضو دانشجویی

تا 1403/02/23

جناب آقای امیر محمد

عضو وابسته

تا 1403/02/23

جناب آقای عبد الکریم همایونی

عضو وابسته

تا 1403/02/24

سرکار خانم سکینه نبی پور حسن آباد

عضو دانشجویی

تا 1403/02/24

جناب آقای شهاب زندی

عضو وابسته

تا 1403/02/25

جناب آقای محمدصالح هاشمیان دلویی

عضو پیوسته

تا 1403/02/27

سرکار خانم حمیده سیفی شجاعی

عضو پیوسته

تا 1403/02/28

جناب آقای حمید پوربرات

عضو پیوسته

تا 1403/02/28

جناب آقای هرمز عطائی

عضو پیوسته

تا 1403/02/28

جناب آقای مجید اخلاقی پور

عضو دانشجویی

تا 1403/03/01

سرکار خانم ریحانه صفری

عضو وابسته

تا 1403/03/01

جناب آقای علیرضا امینی پاکدامن

عضو پیوسته

تا 1403/03/01

سرکار خانم سحر گلکاری حق

عضو پیوسته

تا 1403/03/02

جناب آقای صفر رحیمیان اوغانی

عضو پیوسته

تا 1403/03/03

جناب آقای حسن امامی فرد

عضو وابسته

تا 1403/30/04

سرکار خانم آیدا بهروزی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/05

سرکار خانم پریوش فصیح

عضو دانشجویی

تا 1403/03/06

جناب آقای علیرضا گلشنی

عضو پیوسته

تا 1403/03/06

جناب آقای کوروش تجلی

عضو پیوسته

تا 1403/03/06

جناب آقای سعید ایدریان

عضو پیوسته

تا 1403/03/07

جناب آقای وحید رحیمی

عضو پیوسته

تا 1403/03/07

جناب آقای محمد گوگانی

عضو وابسته

تا 1403/03/08

سرکار خانم خاتون شهبازی

عضو وابسته

تا 1403/03/08

سرکار خانم طاهره آمری

عضو دانشجویی

تا 1403/03/08

جناب آقای احسان ماندنی زاده

عضو پیوسته

تا 1403/03/08

سرکار خانم سیما جعفریان

عضو دانشجویی

تا 1403/03/10

سرکار خانم فرزانه علیخانیان

عضو دانشجویی

تا 1403/03/10

جناب آقای وحید جمعه پور زاده

عضو پیوسته

تا 1403/03/11

جناب آقای علیرضا یعقوب زاده

عضو وابسته

تا 1403/03/11

جناب آقای غلامرضا علیخانی

عضو وابسته

تا 1403/03/11

جناب آقای صابر صالح پور

عضو پیوسته

تا 1403/03/12

جناب آقای امین رضا ودیعتی

عضو وابسته

تا 1403/03/12

جناب آقای محمد مهدی سلاجقه

عضو پیوسته

تا 1403/03/12

سرکار خانم مهدیه سلاجقه

عضو دانشجویی

تا 1403/03/12

جناب آقای علی حسنی بلیانی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/15

جناب آقای رحمان داجلری

عضو دانشجویی

تا 1403/03/17

سرکار خانم ریتا نیک فرجام

عضو پیوسته

تا 1403/03/17

جناب آقای امیرحسین لهراسبی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/17

سرکار خانم فاطمه سادات حائری اسکوئی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/18

جناب آقای فرهاد ضرابی باب الدشت

عضو وابسته

تا 1403/03/20

جناب آقای مهدی رستم پور

عضو پیوسته

تا 1403/03/20

جناب آقای یاسر مهرجو

عضو دانشجویی

تا 1403/03/21

سرکار خانم سمانه کاشنکی

عضو پیوسته

تا 1403/03/22

سرکار خانم ستایش بخشیان

عضو وابسته

تا 1403/03/22

جناب آقای هانی پهلوانی

عضو پیوسته

تا 1403/03/22

جناب آقای مسعود ابراهیمی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/22

جناب آقای عرفان افراسیاب پور

عضو دانشجویی

تا 1403/03/23

جناب آقای عماد استکی اورگانی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/23

سرکار خانم فاطمه تقی پور

عضو دانشجویی

تا 1403/03/24

جناب آقای پارسا شاه حسینی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/24

سرکار خانم پرنیان نامدارشاهی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/25

جناب آقای محمد شفیعی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/27

جناب آقای منصور شلفی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/27

جناب آقای محمد منتخبی

عضو وابسته

تا 1403/03/27

جناب آقای احمد پورقاسم

عضو دانشجویی

تا 1403/03/28

جناب آقای حنیف موسوی

عضو وابسته

تا 1403/04/04

جناب آقای سعید غلامی

عضو دانشجویی

تا 1403/03/30

جناب آقای سید هاشم مهجور

عضو دانشجویی

تا 1403/03/30

جناب آقای روح اله تولایی

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

جناب آقای محمد حسن سام خانیانی

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

جناب آقای امیر پیمان کنعانی

عضو پیوسته

تا 1403/03/30

لیست اعضای حقیقی

تابستان  1402

جناب آقای میلاد افشین منش

عضو وابسته

تا 1403/04/03

سرکار خانم یاس شنکایی

عضو وابسته

تا 1403/04/03

جناب آقای محمدرضا محمودی

عضو پیوسته

تا 1403/04/03

جناب آقای اسمعیل غلامی

عضو پیوسته

تا 1403/04/04

جناب آقای اشکان جلالی

عضو وابسته

تا 1403/04/04

سرکار خانم محبوبه فغان زاده

عضو دانشجویی

تا 1403/04/04

جناب آقای احسان ابراهیمی

عضو پیوسته

تا 1403/04/04

جناب آثای بنیامین کیا شمشکی

عضو وابسته

تا 1403/04/05

جناب آقای محمدرضا شریفی

عضو پیوسته

تا 1403/04/05

جناب آقای افشین رشیدی

عضو پیوسته

تا 1403/04/04

جناب آقای مجتبی ولی زاده

عضو پیوسته

تا 1403/04/06

جناب آقای سید هومن نیاکان

عضو پیوسته

تا 1403/04/06

جناب آقای پیام نوبهار

عضو پیوسته

تا 1403/04/07

جناب آقای محمد ساوالانپور

عضو پیوسته

تا 1403/04/07

سرکار خانم مهرسا طافحی

عضو دانشجویی

تا 1403/04/12

جناب آقای محراب رحیم زاده

عضو وابسته

تا 1403/04/15

جناب آقای سعید برخورداری

عضو وابسته

تا 1403/04/19

جناب آقای مهدی ابراهیمی

عضو پیوسته

تا 1403/04/24

جناب آقای محمدصالح احتشامی نیا

عضو دانشجویی

تا 1403/04/25

جناب آقای مهدی غفوری فرد

عضو پیوسته

تا 1403/04/26

جناب آقای امید هزارهء

عضو پیوسته

تا 1403/04/27

سرکار خانم مونا خجسته نیا

عضو وابسته

تا 1403/04/28

جناب آقای شهرام اعتماد

عضو وابسته

تا 1403/04/31

جناب آقای ابوالفضل عشقی

عضو وابسته

تا 1403/05/01

سرکار خانم وجیهه مشهدی

عضو وابسته

تا 1403/05/01

جناب آقای رضا مشهدی

عضو وابسته

تا 1403/05/01

جناب آقای تایماز سیدی

عضو وابسته

تا 1403/05/03

جناب آقای علیرضا میرزائی

عضو پیوسته

تا 1403/05/03

جناب آقای ایمان حسین زاده زیبد

عضو دانشجویی

تا 1403/05/04

جناب آقای سید محمد طباطبائی

عضو پیوسته

تا 1403/05/07

جناب آقای سید مهدی حیدر آبادی

عضو پیوسته

تا 1403/05/08

جناب آقای مرتضی جنتی

عضو پیوسته

تا 1403/05/08

سرکارخانم فرنوش باقری فرانی

عضو وابسته

تا 1403/05/09

جناب آقای علی همایون

عضو پیوسته

تا 1403/05/09

جناب آقای قاسم عالی محمودی

عضو پیوسته

تا 1403/05/09

سرکارخانم زهرا اسمعیلی

عضو پیوسته

تا 1403/05/09

جناب آقای علی قهری صارمی

عضو وابسته

تا 1403/05/10

سرکارخانم ملیحه صفری

عضو پیوسته

تا 1403/05/10

جناب آقای علیرضا عزیزی

عضو وابسته

تا 1403/05/10

جناب آقای علیرضا سلکی

عضو دانشجویی

تا 1403/05/10

جناب آقای سعید دهقان

عضو پیوسته

تا 1403/05/12

جناب آقای اشکان صفاجو

عضو پیوسته

تا 1403/05/13

جناب آقای پوریا زرشناس

عضو وابسته

تا 1403/05/14

جناب آقای علیرضا خواجه وندی

عضو دانشجویی

تا 1403/05/14

سرکارخانم شاگل خندانی

عضو وابسته

تا 1403/05/15

جناب آقای ایمان ملک الساداتی

عضو پیوسته

تا 1403/05/16

جناب آقای سید شهاب الدین طباطبائی

عضو دانشجویی

تا 1403/05/16

جناب آقای پارسا خدارحمی روزبهانی

عضو پیوسته

تا 1403/05/16

جناب آقای سید سینا خاموشی صحنه

عضو پیوسته

تا 1403/05/17

جناب آقای محمدمهدی یمینی

عضو وابسته

تا 1403/05/17

جناب آقای محمدرضا مظفرپور طارمی

عضو پیوسته

تا 1403/05/19

جناب آقای امیر صبحی

عضو وابسته

تا 1403/05/19

جناب آقای محمدمجتبی صراف زاده

عضو دانشجویی

تا 1403/05/20

جناب آقای سید شهاب الدین طباطبائی

عضو دانشجویی

تا 1403/05/16

سرکارخانم ماتیا البرزی

عضو وابسته

تا 1403/05/26

جناب آقای سید مصطفی بسکابادی

عضو پیوسته

تا 1403/05/27

سرکارخانم معصومه فردی

عضو دانشجویی

تا 1403/05/28

سرکارخانم محدثه طاهری

عضو دانشجویی

تا 1403/05/29

سرکارخانم نسیم نظری

عضو دانشجویی

تا 1403/05/30

سرکارخانم بنفشه یادگار زاده

عضو پیوسته

تا 1403/05/30

سرکارخانم گلدیس وحیدی برجی

عضو پیوسته

تا 1403/05/31

جناب آقای حامد جهان فر

عضو دانشجویی

تا 1403/05/31

جناب آقای ابراهیم منتظری

عضو دانشجویی

تا 1403/05/31

جناب آقای سیامک قهرمانی

عضو پیوسته

تا 1403/06/01

جناب آقای حمید شهریاری

عضو پیوسته

تا 1403/06/01

جناب آقای محمدعلی عزت الهی

عضو پیوسته

تا 1403/06/04

جناب آقای افشین رشیدی

عضو پیوسته

تا 1403/06/04

جناب آقای یحیی نجفی

عضو وابسته

تا 1403/06/05

سرکارخانم نفیسه سادات باب الحوائجی

عضو پیوسته

تا 1403/06/05

جناب آقای محمدعلی رزم جو

عضو وابسته

تا 1403/06/06

جناب آقای حسین محققی نیا

عضو وابسته

تا 1403/06/27

جناب آقای حمیدرضا کلیائی

عضو دانشجویی

تا 1403/06/08

جناب آقای محمدعلی حامد دبیری

عضو وابسته

تا 1403/06/08

جناب آقای بهروز قراچورلوی زاغه

عضو دانشجویی

تا 1403/06/10

جناب آقای هاشم امینی

عضو دانشجویی

تا 1403/06/10

جناب آقای محمد نبی زاده اسفنجانی

عضو پیوسته

تا 1403/06/11

جناب آقای حسین قربانی

عضو پیوسته

تا 1403/06/12

جناب آقای اسماعیل اسد منصف

عضو پیوسته

تا 1403/06/17

جناب آقای بهنام شجاعی اسعدیه

عضو پیوسته

تا 1403/06/15

جناب آقای محمد آزادی

عضو پیوسته

تا 1403/06/16

جناب آقای محمدحسین جبل عاملی

عضو پیوسته

تا 1403/06/17

جناب آقای محمدرضا قناعی سیچانی

عضو وابسته

تا 1403/06/19

جناب آقای روف آب برین

عضو وابسته

تا 1403/06/21

سرکارخانم نینا آب برین

عضو وابسته

تا 1403/06/21

سرکارخانم پگاه ابراهیمی

عضو وابسته

تا 1403/06/21

لیست اعضای حقیقی

پاییز 1402

جناب آقای محمد کاظم سبط الشیخ انصاری

عضو وابسته

تا 1403/07/21

جناب آقای روح اله امان

عضو پیوسته

تا 1403/07/04

جناب آقای هاتف خانی دهنوی

عضو وابسته

تا 1403/07/04

جناب آقای حمیدرضا ابوطالبی جهرمی

عضو دانشجویی

تا 1403/07/04

سرکارخانم مهیا فرزانه

عضو پیوسته

تا 1403/07/04

جناب آقای اسفندیار جمشیدیان

عضو دانشجویی

تا 1403/07/05

جناب آقای امیرحسین بیرنوند

عضو وابسته

تا 1403/07/07

جناب آقای محمد رجبی

عضو پیوسته

تا 1403/07/08

جناب آقای مجید صالحی مرزیجرانی

عضو پیوسته

تا 1403/07/09

جناب آقای حسین خوانساری عتیق

عضو دانشجویی

تا 1403/07/10

جناب آقای بهنام ولی زاده

عضو پیوسته

تا 1403/07/12

جناب آقای ایوب یزدانی

عضو پیوسته

تا 1403/07/12

جناب آقای علیرضا شاه محمدی

عضو دانشجویی

تا 1403/07/15

جناب آقای نعمت رستمی مازویی

عضو پیوسته

تا 1403/07/16

جناب آقای آرش عادل پناه

عضو پیوسته

تا 1403/07/22

جناب آقای علی صنایعی

عضو پیوسته

تا 1403/07/22

جناب آقای علی ثابت قدم مقدم

عضو دانشجویی

تا 1403/07/22

جناب آقای محمد راغبی

عضو دانشجویی

تا 1403/07/22

سرکار خانم نیکی سادات نیشابوری

عضو پیوسته

تا 1403/07/23

جناب آقای رهام شهریاری

عضو دانشجویی

تا 1403/07/25

جناب آقای سهیل حمیدی وفا

عضو وابسته

تا 1403/07/26

جناب آقای محمد صالح محمد درختی

عضو پیوسته

تا 1403/07/26

جناب آقای حسام الدین نعمتی

عضو پیوسته

تا 1403/07/28

جناب آقای احمد یاراحمدی

عضو وابسته

تا 1403/07/29

جناب آقای سجاد سلیمانی

عضو پیوسته

تا 1403/07/30

جناب آقای مرتضی شهاب

عضو وابسته

تا 1403/07/30

جناب آقای شاهین غازی بیات

عضو پیوسته

تا 1403/07/30

جناب آقای مهدی عباسی

عضو پیوسته

تا 1403/07/30

سرکارخانم مهدیه عابدینی

عضو پیوسته

تا 1403/08/01

جناب آقای سید کاظم میربابائی ستار

عضو دانشجویی

تا 1403/08/01

سرکارخانم سیده فاطمه اوصیا نسب

عضو پیوسته

تا 1403/08/01

جناب آقای محمدرضا رضوانی

عضو پیوسته

تا 1403/08/01

سرکارخانم مریم روستازاده شیخ یوسفی

عضو پیوسته

تا 1403/08/02

سرکارخانم شقایق جرسی

عضو دانشجویی

تا 1403/08/02

جناب آقای رضا حقی قرخلو

عضو دانشجویی

تا 1403/08/02

سرکارخانم آیدا بهروزی

عضو وابسته

تا 1403/08/02

جناب آقای امیرحسین معماریان پور

عضو وابسته

تا 1403/08/03

سرکارخانم المیرا فاتح دیزجی

عضو پیوسته

تا 1403/08/03

سرکارخانم مریم فرهادیان

عضو دانشجویی

تا 1403/08/04

جناب آقای سعید بهمنی نژاد

عضو پیوسته

تا 1403/08/04

جناب آقای پژمان دور اندیش

عضو پیوسته

تا 1403/08/06

جناب آقای حسین وحیدی

عضو پیوسته

تا 1403/08/06

جناب آقای بهرام پارس بین

عضو دانشجویی

تا 1403/08/07

سرکارخانم فاطمه امیری مار بینی

عضو وابسته

تا 1403/08/09

جناب آقای سعید علیخانی

عضو وابسته

تا 1403/08/09

جناب آقای میلاد فرزین فر

عضو پیوسته

تا 1403/08/09

جناب آقای سید محمد ماهان میرنصیری

عضو پیوسته

تا 1403/08/09

سرکارخانم ندا درویش قادری

عضو دانشجویی

تا 1403/08/10

جناب آقای سینا ملوکی

عضو دانشجویی

تا 1403/08/13

سرکارخانم بهناز ساجدی

عضو پیوسته

تا 1403/08/13

جناب آقای امیر خزائی پول

عضو پیوسته

تا 1403/08/16

سرکارخانم ماندانا خداپناهی

عضو پیوسته

تا 1403/08/16

سرکازخانم سحر نظری

عضو پیوسته

تا 1403/08/17

سرکارخانم شیلان داوری

عضو پیوسته

تا 1403/08/18

جناب آقای مجتبی سامی

عضو پیوسته

تا 1403/08/27

جناب آقای ساما اسدیان

عضو پیوسته

تا 1403/08/27

جناب آقای سجاد مجرد

عضو پیوسته

تا 1403/08/27

جناب آقای میثم صداقت مهر

عضو وابسته

تا 1403/08/29

جناب آقای عمید صاحبی

عضو پیوسته

تا 1403/08/30

سرکارخانم زهره صفدری

عضو وابسته

تا 1403/09/04

جناب آقای فرامرز حیدری

عضو دانشجویی

تا 1403/08/29

جناب آقای علیرضا آگاهی

عضو پیوسته

تا 1403/09/07

سرکارخانم یگانه فیاضی

عضو دانشجویی

تا 1403/09/08

جناب آقای امیررضا علیزاده

عضو دانشجویی

تا 1403/09/08

جناب آقای مرتضی رمضانخانی

عضو دانشجویی

تا 1403/09/11

جناب آقای افشین منتظرالقائم

عضو پیوسته

تا 1403/09/15

سرکارخانم سعیده گلی

عضو وابسته

تا 1403/09/16

جناب آقای یونس کنعانی

عضو دانشجویی

تا 1403/09/16

جناب آقای ابراهیم مطلبی

عضو دانشجویی

تا 1403/09/17

جناب اقای نوید فرشچیان یزدی

عضو وابسته

تا 1403/09/18

جناب آقای سید منصور موسوی

عضو پیوسته

تا 1403/09/20

سرکارخانم پگاه نیکفر لیالستانی

عضو وابسته

تا 1403/09/24

سرکارخانم اعظم ایران نزاد پاریزی

عضو پیوسته

تا 1403/09/26

لیست اعضای حقیقی

زمستان

1402

عضو دانشجویی

تا 1403/09/08

عضو دانشجویی

تا 1403/09/11

عضو پیوسته

تا 1403/09/15

عضو وابسته

تا 1403/09/16

عضو دانشجویی

تا 1403/09/16

عضو دانشجویی

تا 1403/09/17

عضو وابسته

تا 1403/09/18