فصلنامه اقتصاد مقاومتی دوره10، شماره 1، زمستان 1401
دو فصلنامه کسب و کار در ورزش دوره2، شماره 5، زمستان 1401
فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره 4، شماره 4،زمستان سال 1401
فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره 2، شماره4، زمستان سال 1401
فصلنامه اقتصاد مقاومتی دوره10، شماره 4، پاییز 1401
دو فصلنامه کسب و کار در ورزش دوره2، شماره 4، تابستان و پاییز 1401
فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره 4، شماره 3،پاییز سال 1401
فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره 2، شماره3، پاییز سال 1401
فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره 4، شماره 2،تابستان سال 1401
فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره 2، شماره2، سال 1401
فصلنامه اقتصاد مقاومتی دوره10، شماره 3، تابستان 1401
دو فصلنامه کسب و کار در ورزش دوره2، شماره 3، زمستان 1400 و بهار 1401
فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره 4، شماره 1،بهار سال 1401
فصلنامه اقتصاد مقاومتی دوره10، شماره 2، بهار 1401

فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار

فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار، فصلنامه‏ ای (علمی - پژوهشی) دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور بوده و در سال 1401 مجوز علمی و رتبه "ب" از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده است. (لینک نمایه وزارت علوم) این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه مدیریت بازاریابی، مدیریت کسب و کار و کارآفرینی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته های مرتبط با موضوعات مهم، به روز و نو در این حوزه را به زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌کند. این نشریه بر اساس مجوز به شماره ثبت ۸۸۸۷۷ مورخه ‏ی 19/7/1400 اداره ‏ی کل مطبوعات داخلی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می ‏گردد.

صاحب امتیاز:
انجمن مدیریت کسب و کار ایران

مدیر مسئول:
دکتر مهدی خداپرست

سردبیر:
پروفسور آذر کفاش پور

دبیر تخصصی:
دکتر محمد هادی عسگری

اعضای هیات تحریریه:
پروفسور آذر کفاش پور، پروفسور حسنعلی آقاجانی کاسگری، پروفسور امیر منصور طهرانچیان، پروفسور شهناز نایب زاده، دکتر محمد طالقانی،
دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه، دکتر داود کیاکجوری، دکتر علیرضا فضل زاده، دکتر ابوالفضل دانایی، دکتر شهرام گیلانی نیا

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
پروفسور اصغر افشار جهانشاهی، پروفسور اکبر مانوسی

­

­

­

­

فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش

نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش، فصلنامه ای (علمی - پژوهشی) با دسترسی باز (به متن مقالات) است که از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه “مدیریت و مدیریت آموزشی” می پردازد و در سال 1401 مجوز علمی و رتبه "ب" از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت نموده است. (لینک نمایه وزارت علوم) این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب و سمیم نور بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در این نشریه مقالات پژوهشی در  محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

صاحب امتیاز:
انجمن مدیریت کسب و کار ایران

مدیر مسئول:
مهدی خداپرست

سردبیر:
حسن قلاوندی

جانشین سردبیر:
اسماعیل کاظم پور

اعضای هیات تحریریه:
آذر کفاش پور، امین رضا کمالیان، حسن قلاوندی، شهناز نایب زاده، داود کیاکجوری، پیمان یارمحمدزاده، حمید شفیع زاده، اسماعیل کاظم پور، حسین مومنی مهموئی

اعضای مشورتی هیات تحریریه:
سید محمد میرکمالی، نصرت ریاحی نیا، نجلا حریری، دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه

اعضای هیات تحریریه بین المللی:
مهناز معلم

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی):
جان سلیمان گایکواد

مدیر اجرایی: سید رسول تودار

­

­

­

­

فصلنامه کسب و کار در ورزش

نشریه کسب و کار در ورزش یکی از مجلات پیشرو در صنعت ورزش است که به صورت دسترسی آزاد و داوری دوسو ناشناس فعالیت نموده و مقالات علمی با کیفیت بالا را به زبان انگلیسی در دانشگاه الزهرا (س) منتشر می کند. نشریه کسب و کار در ورزش از نزم افزار مشابهت یاب "آیتنتیکیت" استفاده و از منشور اخلاقی "COPE" تبعیت میکند. (لینک نمایه وزارت علوم)

صاحب امتیاز و ناشر:
دانشگاه الزهرا (س)

سردبیر:
محمد احسانی

 مدیر مسئول:
ژاله معماری

اعضای هیات تحریریه:
محمد احساني،‌ محمد خبيري،‌ حسين راغفر،‌ سعيد صادقي بروجردي، ناهيد اتقيا،‌ مهدي طالب پور، رضا اندام، ندا عبدالوند، مهرداد محرم زاده، ژاله معماری

 اعضای هیات تحریریه بین المللی:
اصغر افشار جهانشاهی، ریچارد هاسیو

 مدیر اجرایی:
مهری پوینده کیا

 

­

­

­

­

فصلنامه اقتصاد مقاومتی - International Journal of Resistive Economics

فصلنامه اقتصاد مقاومتی (International Journal of Resistive Economics) از سال 2013 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فعالیت دریافت کرده است. این فصل نامه به زبان انگلیسی میباشد. در گیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حالانتظار برای رتبه بندی میباشد. 

Publisher

Iranian Business Management Association

 
 Director-in-Charge
Dr.Majid Fattahi
 
Editor-in-Chief
Prof. Amir Mansouri Tehranchian
 
Editorial Board
Prof. Amir Mansouri Tehranchian
Prof. Hamid Amirnejad
Prof. Kumars Niaz Azari
Prof. Anjum Ara Ahmad
Dr. Hassan Farsijani
Dr. Mohammad Mehdi Parhizgar
Dr. Morteza Maleki MinBashRazgah
 
Editorial Board Assistant
Prof. Seied Abdolmajid Jalaee
Prof. Mirza Hassan Hosseini
Prof. Abolfazl Shahabadi
 
International Editorial Board
Prof. Rasool YariFard
Prof. Roshan Kazi
Prof. Kaliquzzaman Khan
 
 
 
 

­

­

­

­

دوفصلنامه رویکردهای نوین در مدیریت و بازاریابی

این نشریه به صاحب امتیازی موسسه فکر نو اندیش و با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران شروع به کار کرده است.

صاحب امتیاز:
موسسه مدیریت فکر نو اندیش
با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران

مدیر مسئول:
دکتر مهدی خداپرست

سردبیر:
دکتر شهناز نایب زاده

جانشین سردبیر:
دکتر محمد هادی عسگری

اعضای هیات تحریریه:
دکتر امیر منصور طهرانچیان -دگتر آذر کفاش پور -دکتر شهناز نایب زاده -دکتر محمد طالقانی

-دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاهی -دکتر علیرضا فضل زاده -دکتر شهران گیلانی نیا 

مدیر اجرایی:
علی عینی