شعبه استان اصفهان

آدرس: اصفهان - ارغوانیه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - دانشکده علوم انسانی - گروه مدیریت کسب و کار - انجمن مدیریت کسب و کار شعبه اصفهان

دکتر کاظم بدیعی خیرآبادی

رئیس شعبه

­

­

شعبه استان آذربایجان شرقی

آدرس: تبریز میدان منجم خیابان شهید ظهیری مجتمع آموزشی واحد علمی کاربردی تبریز

شماره تماس: 04133653575

دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر

رئیس شعبه

دکتر سیاوش میرزائی میلانی

دبیر شعبه

­

­

شعبه کشور کانادا

آدرس: اوتاوا دانشگاه کارلتون دانشکده مدیریت و اقتصاد

پروفسور اکبر مانوسی

رئیس شعبه

­

­

شعبه کشور گرجستان​

دکتر حسین چناری

رئیس شعبه

­

­

شعبه استان گیلان

آدرس: رشت میدان انتظام پژوهشکده ایران شناسی دانشگاه گیلان طبقه اول

شماره تماس: 0133343003

دکتر روشن بابائی همتی

رئیس شعبه

­

­

شعبه استان خراسان رضوی

آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی

شماره تماس: 05138805349

پروفسور آذر کفاش پور

رئیس شعبه

دکتر رضا لطفی

دبیر شعبه

­

­

شعبه استان مازندران

آدرس: مازندران - تنکابن - ولی آباد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن - ساختمان آموزشی جدید - طبقه چهارم - دفتر مدیریت انجمن کسب و کار ایران

شماره تماس: 01135303901

پروفسور حسنعلی آقاجانی کاسگری

رئیس شعبه

دکتر مهدی خداپرست

دبیر شعبه

­

­

شعبه استان البرز

آدرس: کرج - انتهای بلوار رجایی شهر - تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال

دکتر علیرضا محمدی نژادگنجی

رئیس شعبه

دکتر حامد ثابت

دبیر شعبه

­

­

شعبه استان گلستان

آدرس: گلستان - علی آباد کتول - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

دکتر الهه معصومی

رئیس شعبه