ردیف شعبه ریاست شعبه دبیر شعبه شبکه های اجتماعی آدرس
اصفهان جناب آقای دکتر کاظم بدیعی خیرآبادی ندارد اصفهان، ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت کسب و کار، انجمن مدیریت کسب و کار شعبه اصفهان،
البرز جناب آقای دکتر علیرضا محمدی نژاد گنجی ندارد کرج، انتهای بلوار رجایی شهر، تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال
گلستان سرکار خانم دکتر الهه معصومی ندارد استان گلستان، علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی.
مازندران جناب آقای دکتر محمدهادی عسگری جناب آقای دکتر مهدی خداپرست

تنکابن، ولی آباد، دانشکاه آزاد اسلامی تنکابن، ساختمان آموزشی جدید، طبقه چهارم، دفتر مدیریت انجمن کسب و کار ایران، شعبه مازندران.