شرايط عضويت:

1- عضويت پيوسته

 كليه افرادي كه دارای دانشنامه كارشناسی ارشد و دکتری (مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) باشند، میتوانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

تبصره: بجز رشته مدیریت کسب و کار، دارندگان درجه کارشناسی ارشد یا دکتری در دیگر رشته ها، به شرط دارا بودن حداقل پنج سال سابقه مدیریت یا سه سال سابقه عضویت در هیأت علمی دانشگاه های معتبر میتوانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

2- عضويت وابسته

افرادی كه دارای درجه كارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری و دارای پنج سال سابقه مدیریت (پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی) باشند، میتوانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.

3- عضويت دانشجويي

كليه دانشجويانی كه به شرح بند 1مشغول به ادامه تحصیل می باشند، (با ارائه تصویر کارت دانشجوئی معتبر) می توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.

4- عضويت افتخاری

شخصيت های ايرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در زمينه های مورد توجه انجمن حائز اهميت خاص باشد، يا در پيشبرد اهداف انجمن، كمك های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

 مزایای عضويت:

دریافت کارت عضویت 
درج اطلاعات اعضا در وبگاه انجمن
دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن
شرکت در گردهمایی های علمی و عمومی به صورت رایگان
شرکت در گردهمایی های تخصصی کمیته های انجمن به صورت رایگان
برخورداری از تخفیف ویژه اعضا برای ثبتنام در سمینار ها، کنفرانس ها و دوره های آموزشی
برخورداری از تخفیف ویژه اعضا جهت خرید کتاب های انجمن
برخورداری از حمایت انجمن برای انجام انواع کارهای پژوهشی و انتشاراتی