مشخصات فردی(Required)
تاریخ تولد(Required)

وضعیت اشتغال

تحصیلات آکادمیک
نام موسسه دانشگاهی
ارزش مدرک
رشته تحصیلی / گرایش
تاریخ اخذ مدرک تحصیلی
 
سوابق تدریس
نام موسسه برگزار کننده دوره
نام دوره
مدت (ساعت)
دفعات برگزاری
 
سوابق تجربی (سابقه کار)
نام موسسه
عنوان شغل / سمت
مدت خدمت
ماه / سال
 
فهرست کتب
عنوان کتاب
تالیف / ترجمه
ناشر / محل نشر
سال نشر
 
فهرست مقالات
عنوان مقاله
عنوان ژورنال
سال چاپ
نوع (ISC - ISI - علمی، پژوهشی و ...)
 
استاد راهنما یا مشاور پایان نامه کارشناسی یا دکترا
عنوان پایان نامه
محل انجام
تاریخ شروع
مدت
مسئولیت
 
پروژه های مشاوره ای و تحقیقاتی
عنوان پروژه
محل انجام
تاریخ شروع
مدت پروژه
مسئولیت
 
آمادگی تدریس
عناوین دروس