• برخورداری از تجربیات و دانش بیش از 400 عضو هیئت علمی دانشگاه و مراكز آموزش عالي کشور
 • عضویت در انجمن‌ها و مجامع ملی و بین المللی از جمله:
  • کمیسیون انجمن های علمی ایران (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
  • اتحادیه انجمن های علمی، فناوری، نوآوری و تجاری سازی کشور
  • شورای انجمن های علمی کشور
  • کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران
  • و …
 • همکار رسمی دانشگاه ساپینزای ایتالیا به منظور همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی در ایران
 • Co Partner  دانشگاه خلیج فارس در انتشار مجله علمی “رهیافتی در مدیریت بازرگانی”
 • Co Partner  دانشگاه الزهرا در انتشار مجله علمی “کسب و کار در ورزش”
 • همکاری در انتشار مجله علمی “مدیریت کسب و کار و کارآفرینی”
 • همکاری در انتشار مجله علمی “مدیریت و چشم انداز آموزش”
 • برگزار کننده کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار
 • مجری طرح اعطای جایزه سال مدیریت کسب و کار ایران
 • مجری طرح اعطای نشان ملی مدیریت کسب و کار ایران
 • مجری طرح انتخاب و معرفی کتاب سال مدیریت کسب و کار ایران
 • مجری طرح انتخاب و معرفی چهره برجسته سال مدیریت کسب و کار ایران
 • مجری طرح انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال مدیریت کسب و کار ایران
 • مجری طرح انتخاب و معرفی پایان نامه برتر سال مدیریت کسب و کار ایران در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
 • حمایت از انتشار ده ها کتاب معتبر و ارزشمند علمی در طول سال