جناب آقای دکتر غلامرضا سلیمانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی – مدیرعامل سابق شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین

جناب آقای دکتر سهیل آل رسول دبیر شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و صنفی و حرفه‌ای کشور – نایب رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران

جناب آقای دکتر محمد ابوالمعصوم رییس مرکز مطالعات هوشمندسازی سیستمهای مدیریت

سرکار خانم دکتر سارا آهنگر سرپرست دفتر توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق وزارت نیرو

سرکار خانم دکتر سکینه باغ بهشتی مدیر امور آزمایشگاه های اداره کل درمان تأمین اجتماعی استان تهران

جناب آقای سید سجاد نوری زمان آبادی عضو هیأت مدیره مرکز توسعه و نوآوری تعاون کشور (منتا)

جناب آقای دکتر سید مهدی سادات حیاتشاهی عضو هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق –  مدیر دبیرخانه شرکت های خلاق و نوآوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

جناب آقای دکتر محمدمهدی رضوانی رئیس کمیته ژئومارکتینگ انجمن مدیریت کسب و کار ایران

جناب آقای عباس محمودی رئیس کمیته جذب و ساماندهی اعضای حقیقی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

جناب آقای دکتر اسماعیل سعادت فرد دبیر علمی کنفرانس و بازرس انجمن مدیریت کسب و کار ایران