نشست مشترک رئیس هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران با اعضای هیئت مدیره انجمن مدیریت کسب و کار ایران

ه گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کسب و کار ایران، دکتر محمود اولیائی رئیس هیئت مدیره فدراسیون مدیریت...

ادامه مطلب