آرشیو رخدادهای تخصصی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

سخنرانی باید و نبایدهای شرکت‌های دانش بنیان

سخنرانی باید و نبایدهای شرکت‌های دانش بنیان شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، الزامات، حمایت‌ها 

انجمن مدیریت اجرایی ایران از علاقمندان جهت شرکت در سخنرانی باید و نبایدهای  شرکت‌های دانش‌بنیان شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، الزامات، حمایت‌ها در تاریخ 22 آذر ماه 95 از ساعت 17 الی 19:30 در پژوهشگاه ارتباطات فناوری  اطلاعات برگزار می‌گردد، دعوت به عمل می‌آورد.

[hfe_template id='1165']