آرشیو رخدادهای تخصصی انجمن مدیریت کسب و کار ایران

سمینارها و سخنرانی‌ها

در این بخش از وب گاه کلیه فعالیت ها و رخدادهای مهمی که رخ داده است به تفکیک زیر قابل نمایش هستند:

  1. کنفرانس ملی ساخت ایران
  2. دومین کنفرانس بین‌المللی رویکرد‌های نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی
  3. دومین همایش سیستم‌های کنترل حمل‌و‌نقل هوشمند
  4. سخنرانی باید و نبایدهای شرکت‌های دانش بنیان
  5. سمینار آموزشی آشوب در آینه صنعت
  6. کارگاه آموزشی نوآوری برافکن
[hfe_template id='1165']