نمایش یک نتیجه

معماری برند در جهت اهداف کسب و کار

600,000 تومان
مدرس:دکتر اذر کفاش پور رئیس کمیته معماری برندو رئیس شعبه انجمن کسب و کار ایران در استان خراسان رضوی تاریخ برگزاری: 1 شهریور ماه 1402 ساعت برگزاری:16 الی 20 * این کارگاه در 1 جلسه 4 ساعته برگزار می شود. با ارائه گواهینامه رسمی انجمن مدیریت کسب و کار ایران همراه با 2 هفته پشتیبانی آنلاین سرفصل ها: مفاهیم و فلسفه برندو شخصیت برند ارزش و عملکرد برند برند الترونیکی شکست برند و احیا ان