اعضای انجمن مدیریت کسب و کار ایران

اعضای حقیقی دانشجویی

“كليه دانشجوياني كه مشغول به ادامه تحصیل می­باشند، می‏توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.”

اعضای دانشجویی دارای حق رأی در مجامع عمومی نیستند ولی می‌توانند در سایر فعالیت‌های علمی و ترویجی انجمن مشارکت داشته باشند.

 

[hfe_template id='1165']