پایگاه دانش انجمن مدیریت کسب و کار ایران

مقالات

 

انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

انجمن مدیریت اجرایی ایران، به جمع حامیان معنوی سیزدهمین کنفرانس پیوست

 

به گزارش دبیرخانه سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت کسب و کار ایران، به عنوان حامی معنوی سیزدهمین کنفرانس معرفی شد.

http://www.ismconf.com/470

اعضای محترم انجمن، از ابتدای ایجاد کنفرانس مدیریت استراتژیک انجمن ما حامی معنوی و از شرکت کنندگان موثر در کنفرانس بوده. از این رو توصیه می‌کنیم اعضای محترم در این همایش که از کنفرانس های معتبر علمی کشور است شرکت کرده و حضور فعال در سیزدهمین نشست کنفرانس در تاریخ ۲۸ و ۲۹ آبان ۱۳۹۸ به صرف پذیرایی و ناهار در سالن اجلاس سران داشته باشند.

برای ثبت نام در کنفرانس به سایت زیر مراجعه کنید 

?WWW.ISMCONF.COM

برای اعضای انجمن تخفیف ویژه لحاظ گردیده است.جهت دریافت کد تخفیف با انجمن تماس حاصل فرمایید.

☎️۸۸۶۲۴۰۹۵

[hfe_template id='1165']