جلسه فصلی روسای شعب انجمن مدیریت کسب و کار ایران به ریاست دکتر محمد هادی عسگری به صورت آنلاین برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن مدیریت کسب و کار ایران در ابتدای این جلسه دکتر عسگری رئیس انجمن ضمن تقدیر...

ادامه مطلب

انجمن مدیریت کسب و کار ایران حامی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در حسابداری، حسابرسی و امور مالی شد

انجمن مدیریت کسب و کار این حامی معنوی دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در حسابداری، حسابرسی و امور م...

ادامه مطلب