اثر داشت چهره برجسته کشور آقای دکتر عبدالحمید ابراهیمی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد

در این مراسم با اهدا تابلو فرشی منقش به چهره استاد عبدالحمید ابراهیمی از سوی انجمن مدیریت کسب و کار ...

ادامه مطلب