در سال ۱۳۷۵ با عنوان انجمن مدیریت اجرایی ایران تاسیس شد. این انجمن به همت جمعی از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و حمایت تنی چند از مدیران و استادان گرانقدر سازمان مدیریت صنعتی، از جمله استاد سید جعفر مرعشی مدیرعامل (وقت) سازمان، آقای دكتر مرتضی عمادزاده رئیس هیئت علمی دانشكده مديريت سازمان و تلاش و همكاری جمعی از مدیران ارشد بنگاه های كشور، تاسیس شد و انجمن یاد شده، پس از طی مراحل اداری، مورد تایید و تصویب کمیسیون انجمن های علمی ایران قرار گرفت. انجمن مدیریت کسب و کار ایران به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علمی دانش مدیریت کسب و کار و توسعه كمّی و كيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه های مربوط،  تشکیل شد . انجمن مدیریت کسب و کار ایران تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در زمينه های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می كند. انجمن در راستای وظایف خود اقدامات زير را به عمل می آورد: انجام تحقيقات علمی و فرهنگی در سطح ملّی و بين المللی توسط محققان و متخصصانی كه به گونه‌ای با علم و تجربه مديريت کسب و کار سر وكار دارند.  _ همكاری با نهادهای اجرايی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه های علمی موضوع فعاليت انجمن. _ ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز. _ ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی . _ تشكيل گردهمايی های علمی در سطح منطقه ای، ملی و بين المللی . _ انتشار كتب و نشريات علمی در رابطه با موضوع فعالیت. – انجام کلیه امور در حوزه موضوع فعالیت انجمن